Vi bygger bro mellem mennesker og tech

Hos PINK PASTINAK finder vi frem til jeres målgruppes behov, så I kan udvikle de relevante tech-produkter og -løsninger.

Vi designer et undersøgelsesforløb for jer, indsamler data og omsætter det til viden, som I kan handle på.

Som antropologer laver vi feltarbejde, interviews, deltagerobservationer, fokusgrupper, workshops og tests.

Vi tilbyder

Antropologisk undersøgelser

Vi sikrer inddragelse af målgrupper i jeres projekt. Vi laver de nødvendige undersøgelser og leverer en handleplan til jer, så I kan udvikle en løsning, der er levedygtig. Har I brug for vejledning ifm. brugerinddragelse, så hjælper vi også med det.  

Workshops

Vi sikrer fremdrift i workshops. Vi designer og faciliterer forskellige typer udviklingsworkshops ud fra jeres behov og ønsker, så kan I kan slappe af og deltage bekymringsfrit. Ønsker I efter workshoppen at få opsamlende materiale eller anbefalinger, så sørger vi gerne for det. 

Søg også inspiration i vores tidligere cases