Pink Pastinak

AI Aktindsigt casebillede - Pink Pastinak

AI Aktindsigt

Afdækning af medarbejderes behov og forbehold i forbindelse med udvikling af et AI-beslutningsstøtteværktøj

Pink Pastinak kolon

Fokus

I foråret 2023 kastede Pink Pastinak sig ud i et spændende eventyr som underleverandør til det tværkommunale AI-Signaturprojekt, “AI Aktindsigt”. Dette spændende samarbejde involverede Sønderborg Kommune, Fredensborg Kommune og Vejen Kommune, samt Aktio som udviklere på projektet. Projektets formål var at udvikle et hjælpeværktøj baseret på Kunstig Intelligens, som skulle understøtte arbejdet med aktindsigt.

Tilgang

Vi blev inddraget i AI-Signaturprojektet for at sikre en grundig analyse af potentielle udfordringer og muligheder i forbindelse med implementeringen af værktøjet. Vi interviewede medarbejdere og ledere fra forskellige afdelinger i de tre kommuner og dykkede ned i deres arbejdsgange, erfaringer med værktøjet, deres forventninger og deres holdninger til kunstig intelligens.

Resultat

På baggrund af de indsamlede indsigter kunne vi give de tre kommuner konkrete anbefalinger til den videre implementering og eventuel skalering af værktøjet. Vi præsenterede vores fund i en rapport, der inkluderede erfaringer og input fra medarbejdere og ledere, samt anbefalinger til en vellykket forankring og onboardingproces i forbindelse med implementeringen af værktøjet.

Derudover udviklede vi en praktisk guide til at imødekomme forskellige behov hos medarbejdere og ledere under implementerings- og skaleringsprocessen.

Pink Pastinak kolon

Vores samarbejde med Pink Pastinak har været både konstruktivt og indsigtsfuldt. Et udefrakommende blik på, hvordan vores medarbejdere og ledere oplever det, at anvende systemer der bruger kunstig intelligens, har givet anledning til gode refleksioner over, hvordan vi som kommune går til opgaven med at implementere lignende løsninger. Særligt beskrivelsen af arketyper er for os værdifulde i det videre arbejde.

Pink Pastinak kolon

Katharina Stengaard

Projektkoordinator, Sønderborg Kommune

Pink Pastinak kolon
Fredensborg Kommune logo
Sønderborg Kommune logo
Vejen Kommune logo