Pink Pastinak

Borgermøde - Pink Pastinak

Danish Life Science Cluster

Borgermøder om borgeres forståelse af kunstig intelligens og sundhedsdata

Pink Pastinak kolon

Fokus

Pink Pastinak har undersøgt borgeres holdning til kunstig intelligens og sundhedsdata for projektet CDSS (Clinical Decision Support System), som er et samarbejde mellem Regionshospitalet Horsens, Enversion A/S, Danish Life Science Cluster, Horsens Kommune og Aarhus Universitet støttet af Innovationsfonden.

De har ønsket indsigt i almindelige borgers forståelse af sundhedsdata og kunstig intelligens, så de bedre kan kommunikere med borgerne i øjenhøjde i partnerskabets øvrige projekter.  

Tilgang

Pink Pastinak designede et format til 2 fokusgrupper i Horsens Sundby, der gav indsigt i borgernes umiddelbare forståelse af emnerne og som udfordrede deltagernes antagelser. Der blev bl.a. brugt eksisterende case- og videomateriale fra CDSS, samt udviklet en spørgeguide for at understøtte samtalen og sikre retningen på fokusgruppeinterviewsne.

Pointer og udtalelser fra fokusgrupperne blev efterfølgende kondenseret og kategoriseret.

Resultat

Pink Pastinak udviklede et analyseværktøj og et inddragelseskompas, der også fungerer som et dialogværktøj. CDSS fik præsenteret en samlet analyse samt værktøjerne til et fælles overleveringsmøde.

Pink Pastinak kolon

Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med Louise og Astrid fra Pink Pastinak. De er gået imødekommende til opgaven og har fastholdt en kontinuerlig dialog med os. Pink Pastinak har været nemme at samarbejde med, da de både har taget ejerskab for opgaven og sikret, at vi har været tæt på processen

Pink Pastinak kolon

Anne Aavad

Danish Life Science Cluster

Pink Pastinak kolon
Danish Life Science Cluster Logo
Enversion logo
Regionshospital Horsens logo
Aarhus_University_logo