Danish Life Science Cluster  
Fokusgrupper om borgers forståelse af Kunstig Intelligens og sundhedsdata – 2021 

Fokus 
Pink Pastinak har undersøgt borgers holdning til kunstig intelligens og sundhedsdata for projektet CDSS (Clinical Decision Support System), som er et samarbejde mellem Regionshospitalet Horsens, Enversion A/S, Danish Life Science Cluster, Horsens Kommune og Aarhus Universitet støttet af Innovationsfonden. De har ønsket indsigt i almindelige borgers forståelse af sundhedsdata og kunstig intelligens, så de bedre kan kommunikere med borgerne i øjenhøjde i partnerskabets øvrige projekter.


Pink Pastinaks metodiske tilgang

Pink Pastinak designede et format til 2 fokusgrupper i Horsens Sund By, der gav indsigt i borgernes umiddelbare forståelse af emnerne og som udfordrede deltagernes antagelser. Der blev bl.a. brugt eksisterende case- og videomateriale fra CDSS, samt udviklet en spørgeguide for at understøtte samtalen og sikre retningen på fokusgruppeinterviewsne. Pointer og udtalelser fra fokusgrupperne blev efterfølgende kondenseret og kategoriseret.


Leverance

Pink Pastinak udviklede et analyseværktøj og et inddragelseskompas, der også fungerer som et dialogværktøj. CDSS fik præsenteret en samlet analyse samt værktøjerne til et fælles overleveringsmøde. 

Citat DLSC