Pink Pastinak

IDA - casebillede - Pink Pastinak

IDA Erhvervsudvalg Østjylland

Udviklingsworkshop om nyt produktkatalog

Pink Pastinak kolon

Fokus

Pink Pastinak faciliterede en udviklingsworkshop for IDA Erhvervsudvalg Østjylland og medlemmer. Workshoppens formål var at få ideer til et produktkatalog, der kan styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og IDA i Østjylland. 

Tilgang

Pink Pastinak stod for udviklingen og faciliteringen af workshoppen. Workshoppens indhold blev baseret på Design Thinking-principperne og var formet som et minisprint. Vi udviklede forskelligartede materiale og øvelser til deltagerne, der havde fokus på at få deltagerne til at idegenerere, prioritere, udvikle og fremlægge.

Resultat

Pink Pastinak udarbejdede opsamlende materiale i form af slides med deltagernes konkrete ideer fra workshoppen. Derudover kom vi med anbefalinger til, hvordan IDA Erhvervsudvalg ØST internt kunne arbejde videre med ideerne, for at få tiltagene realiseret og sat retning for deres arbejde.

Pink Pastinak kolon

Der har været en god dialog gennem hele forberedelsen af workshoppe, som blev både faciliteret og afviklet i en god tone med et godt udbytte, som der kan arbejdes videre med. Det var også utroligt værdifuldt, i forhold til det videre arbejde, at Pink Pastinak gav deres antropologiske blik på workshopdeltagerne som en gruppe.

Pink Pastinak kolon

Uffe Stæhr

Formand, Erhvervsudvalget IDA Østjylland

Pink Pastinak kolon
IDA logo