IDA Erhvervsudvalg Østjylland
Udviklingsworkshop om nyt produktkatalog

Fokus 
Pink Pastinak faciliterede en udviklingsworkshop for IDA Erhvervsudvalg Østjylland og medlemmer. Workshoppens formål var at få ideer til et produktkatalog, der kan styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og IDA i Østjylland. 


Pink Pastinaks metodiske tilgang 

Pink Pastinak stod for udviklingen og faciliteringen af workshoppen. Workshoppens indhold blev baseret på Design Thinking-principperne og var formet som et minisprint. Vi udviklede forskelligartede materiale og øvelser til deltagerne, der havde fokus på at få deltagerne til at idegenerere, prioritere, udvikle og fremlægge.


Leverance 

Pink Pastinak udarbejdede opsamlende materiale i form af slides med deltagernes konkrete ideer fra workshoppen. Derudover kom vi med anbefalinger til, hvordan IDA Erhvervsudvalg ØST internt kunne arbejde videre med ideerne, for at få tiltagene realiseret og sat retning for deres arbejde.

Citat IDA
IDA