Pink Pastinak

Kropsbårne - casebillede - Pink Pastinak

Sønderborg Kommune

Behovsafdækning og øget inddragelse af medarbejdere i AI-Signaturprojekt

Pink Pastinak kolon

Fokus

Pink Pastinak har haft fokus på onboarding af medarbejdere i AI-Signaturprojektet “Hurtigere sagsbehandling ved bevilling af kropbårne hjælpemidler” i Sønderborg Kommune. Signaturprojektets mål er at udvikle et system med Kunstig Intelligens, der kan hjælpe sagsbehandlingen vedrørende sager med kropsbårne hjælpemidler.

Tilgang

Pink Pastinak har lavet en behovsafdækning ved at interviewe medarbejderne om deres ønsker for involvering og egen parathed. Ved gennemgang af interviews blev data’en kondenseret til handlingsfokuseret indsigter.

Resultat

Pink Pastinak præsenterede medarbejdernes egne ønsker for den fremadrettede inddragelse, samt kom med konkrete anbefalinger til, hvor projektet med fordel kunne lægge sit fremadrettede fokus. Det blev udformet til en kort rapport, samt slides efter kommunes ønske.

Ved en overleverende workshop faciliterede Pink Pastinak en proces, hvor vi hjalp projektgruppen og medarbejderne til i fællesskab at prioritere deres italesatte behov, få en dialog på tværs, samt påbegynde en plan for handlinger og ejerskab af opgaver. 

Pink Pastinak kolon
Sønderborg Kommune logo