Pink Pastinak

Plai casebillede - Pink Pastinak

Plai

Evaluering af medarbejderes behov og forbehold i forbindelse AI-værktøj i ældreplejen

Pink Pastinak kolon

Fokus

Pink Pastinak har i 2022 været dybt engageret i at evaluere et nyt kunstig intelligensværktøj til ældreplejen, der viser stort potentiale på området. Værktøjet er baseret på kunstig intelligens og kan bruges til at lette planlægningsarbejdet og skabe gennemsigtighed på forskellige områder. Evalueringen blev lavet i samarbejde med Aalborg Kommune og Syddjurs Kommune.

Tilgang

Vi ville afdække potentielle muligheder, der gemte sig i det avancerede værktøj samt sætte fokus på medarbejdernes oplevelse af at deltage i et kunstigt intelligensprojekt. Derfor er evalueringen baseret på interviews med planlæggere, ledere og chefer i de to kommuner. Derudover blev der lavet en workshop med informanterne for at teste hypoteser af og der blev lavet en fokusgruppe med projektledergruppen for at sammenholde informanternes forståelse af projektet med projektledergruppens.

Resultat

Efter en grundig gennemgang af data’en havde vi identificeret nøglepunkter for opmærksomhed, indkredset medarbejdernes holdning til kunstig intelligens og leveret handlingsrettede anbefalinger til projektets fremtid. Evalueringen blev præsenteret i en rapport, en PowerPoint præsentation og på en afsluttende konference.

Pink Pastinak kolon
Syddjurs Kommune logo
Aalborg Kommune logo