Workshops og Facilitering

Få hjælp til ideudvikling og facilitering

Vi udvikler en workshop eller et forløb efter dine behov. Udgangspunktet starter derfor med en snak, hvor vi indkredser den udfordring I står overfor. Vi fokuserer på hvad dine ønsker er for workshoppen og hjælper gerne med at kvalificere. Vi arbejder aktivt med mange forskellige metoder og har stor viden om , hvilket format, der skaber de bedste resultater for dig. Derefter udarbejder vi et koncept, som vi sender til godkendelse.

Der kan på forhånd aftales, hvis vi efter workshoppen skal sende 1-3 slides der opsummere udbytte og aftaler fra dagen.

Workshops er en god metode til aktivt at inddrage deltagerne på og få åbnet op for ideudviklingen og pool thinking. Vi tilbyder følgende for at sikre en god workshop.

Workshop1

Grundigt forarbejde, der sikre enighed om formål og udbytte af workshoppen.

Workshop2

Bredt metodisk kendskab inden for innovations- og udviklingsprocesser.

Workshop3

Erfaren facilitator, der sætter rammen for workshoppen, sikrer engageret deltagelse og styrer processen i mål.

Fokus og samarbejde

Kreativ udvikling

Facilitering

Handleplan