Pink Pastinak

Er der arbejde til os om 5 eller 20 år? Er det etisk forsvarligt det, vi gør? Kan vi overhovedet udvikle noget AI, der er af høj nok kvalitet til, at vi kan bruge det i praksis? Kan organisationen gennemføre det de har lovet os?  
Medarbejderne sidder med mange forskellige spørgsmål, når kunstig intelligens bliver introduceret på arbejdspladsen første gang. For nogen ender det med stærke forbehold mod kunstig intelligens.

Selvom AI har potentiale til at ændre vores arbejdspladser, er der områder, vi skal overveje, når vi begynder at bruge AI-værktøjer på jobbet. Det er vigtigt at lytte til, hvad medarbejderne tænker, for de har nogle gode idéer og bekymringer om, hvordan det hele fungerer. Hvis vi ignorerer, hvad de siger og bare fortsætter med at bruge AI uden at tage hensyn, kan det skabe problemer både nu og i fremtiden. 

Undgå at lave “os" og "dem"

Hvis vi ikke tager medarbejdernes bekymringer alvorligt, kan det skabe problemer. Det kan føre til, at folk er uenige og ikke arbejder godt sammen, der bliver lavet grupperinger og nogen kan modarbejde processen og skabe utryghed for løsningen Derfor er det vigtigt at lytte og finde løsninger sammen i stedet for at lade problemerne stå uløste eller bebrejde dem, der skaber modstanden.

Forbehold skaber vigtige indsigter

Når det kommer til forandringer på arbejdspladsen, er der altid nogle, der er hurtige til at sige ja, og andre, der siger nej. Medarbejdernes perspektiver og bekymringer er afgørende at lytte til, da de kan give værdifulde indsigter i de udfordringer, der opstår i denne digitale transformation. Det er vigtigt at prøve at forstå, hvorfor nogle er usikre, for det er ofte et symptom på noget andet. Når vi finder ud af, hvad bekymringerne er og hvad de bunder i, kan vi arbejde på at løse dem og skabe et fælles projekt. AI-forbehold skal altså frem i lyset.

Når vi i Pink Pastinak hjælper organisationer, der er i gang med at udvikle eller implementere kunstig intelligens, så tager vi først en temperaturmåling. Det er primært en temperaturmåling på, hvordan medarbejdere og ledelse forholder sig til kunstig intelligens helt generelt, men også hvordan de forholder sig til AI som en del af deres arbejdsplads.

Vores 7 klar parat-spørgsmål:

Vi bruger disse 7 spørgsmål til at finde ud af, om medarbejderne er klar til kunstig intelligens: 

  1. Er der en basal forståelse for, hvordan AI virker (fx kan der skelnes mellem kunstig intelligens, robotter og RPA)? 
  2. Skaber AI frygt for eget job? 
  3. Skaber AI generelt en usikkerhed til fremtiden lokalt eller på samfundsplan? 
  4. Hvilken bekymring er der evt. for kvaliteten af, hvad AI’en kan levere? 
  5. Er der bekymring for, hvor gennemsigtig man skal være omkring at bruge AI ift. kunder, borgere eller andre stakeholders? 
  6. Tænker medarbejderne i skræmmebilleder eller i muligheder, når der snakkes om AI? 
  7. Dukker der overraskende holdninger eller spørgsmål op omkring kunstig intelligens eller arbejdet med kunstig intelligens, som der skal sættes fokus på? 

 

Kender du svaret på disse 7 spørgsmål, så har du en god forståelse af, hvor klar dine medarbejdere er til at bruge kunstig intelligens i jeres organisation. 

Med temperaturmålingen kan I vurdere eventuelle bekymringer, der er om kunstig intelligens hos jer. Hvis der opstår mange bekymringer, skal de imødekommes hurtigt og ærligt. Det gøres bedst ved inddragende at forklare og svare på det, der efterspørges. Undgå at ignorere eller affærdige bekymringer. Hvis alt er velafstemt, kan information deles løbende i stedet for upfront.

Informationsinitiativer skaber tillid

Informationsinitiativer er bare én måde at forhindre konflikter på i forbindelse med kunstig intelligensprojekter. En gennemsigtig kommunikation skaber tillid fra begyndelsen af projektet. Det er uden tvivl en kæmpe faktor når vi skal skabe tillid til AI. AI kan påvirke den enkeltes arbejdsidentitet, skabe bekymringer for jobsikkerhed, minimere den sociale interaktion på arbejdspladsen og til omverdenen. Informationsinitiativerne skal selvfølgelig tilpasses til den enkelte organisation, men bør ikke undervurderes.

Andre gode overvejelser

For at komme i mål med at mindske forbehold og skabe mere ejerskab, så er det også værd at se på andre områder i organisationen. Det kan fx være vigtigt at undersøge områder som adfærd, arbejdsrutiner, kultur, sociale dynamikker, kommunikation og mere for at sikre en problemfri implementering og ikke mindst for at skabe ejerskab og tillid fremadrettet.